Trumpas projekto pristatymas.

Projekto pristatymo filmukas: http://www.youtube.com/watch?v=Z4BJByf-aBc&feature=plcp

Projekto pristatymo prezentacija: http://prezi.com/ppc_uej6-mic/kompleksines-inovatyvios-mokymo-sistemos-sukurimas-ir-diegimas/

 

Mokomasis kompiuterinis žaidimas „Darnus miestas“ tai tikrovę simuliuojantis žaidimas, papildantis esamą 9-10 klasių mokinių meninio ir technologinio ugdymo mokymo programą. Į šį žaidimą taip pat integruojamas patyčių prevencijos modulis, kuris padės mokiniams spręsti psichologines ir socialines paauglių bendravimo problemas. Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Tuo pačiu žaidimu bus siekiama padėti mokiniams pasiruošti gyvenimui, lavinti jų emocinį intelektą, ugdyti loginį mąstymą, kūrybinius, socialinius žaidėjų įgūdžius. Žaidimas unikalus tuo, kad bus ir kompiuterinėje erdvėje ir realiame gyvenime – fizinis.

Projekto metu taip pat vyks mokytojams skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams. Vyks praktinių įgūdžių įgijimo patyčių prevencijos srityje mokymų seminarų ciklas ir visus mokslo metus veiks patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Bus organizuojama patyčių prevencijos konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.