Koks vaidmuo teks mokyklos administracijai?

Mokyklos administracija turėtų suderinti, jog visi mokytojai (jiems sutikus) dalyvaus apmokymuose ir mokomąjį žaidybinį simuliatorių “Darnus miestas” naudos mokymo tikslais.

Mokyklos administracija turėtų sukurti palankias sąlygas projekto dalyviams (mokytojams, mokiniams) dalyvauti projekto veiklose, tiek pritaikant mokomąjį simuliatorių, tiek sudarant sąlygas dalyvauti visiems patyčių prevencijos ir kitų mokymų cikluose.

Taip pat mokyklos administracija turėtų paskirti nuo savo mokyklos projekto koordinatorių, kuris tiesiogiai bendradarbiaus su projekto vykdytojais, padės surinkti mokymų dalyvius į seminarų ciklus.

Projekto specialistai atvyks į mokyklas vesti mokymų, todėl mokyklos administracija turėtų pasirūpinti mokymų vieta – išskirti laisvą auditoriją.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.