Koks bus mokytojų indėlis į ši projektą? Ką turės daryti mokytojas?

Šis simuliatorius tai yra mokymo organizavimo inovacija. Mokytojas tarp tipiškai naudojamų mokymo priemonių turės galimybę į savo pamokas kartais integruoti ir mokomąjį simuliatorių (kuris apima realaus laiko konferencijas, mini-žaidimus, distancinius mokymus ir kt.).

Prieš pradedant naudoti simuliatorių pamokose, projekto dalyviams – mokytojams bus suorganizuoti mokymai, per kurias jie gaus visas žinias apie simuliatoriaus panaudojimą, informaciją, kaip sukurti sužaidybintą pamoką, kurioje būtų integruotas mokomasis turinys ir visi žaidimo elementai. Kokiu būdu ir kaip dažnai bus simuliatorius naudojamas pamokose jau yra paties mokytojo sprendimas.

Nors simuliatoriuje jau yra patalpinta daug mokomojo turinio, bet rekomenduojama, kad mokytojas jį atnaujintų, pridėtų naujų dalykų, skatintų mokinius dalyvauti naujo mokomojo turinio kūrime.

Mokytojas iš esmės gali užimti kelias roles žaidimo metu:

    1. Kurti naują mokymosi programą ir/ar pamokas pasitelkus žaidimą ir jo kūrimo įrankius. Taip būtų užtikrinamas mokomojo turinio atnaujinimas.

    2. Leisti mokiniams patiems kurti naujas pamokas pasitelkus simuliatorių, o pačiam moderuoti šį procesą.

    3. Būti pamokos moderatoriumi ir tiesiog leisti mokiniams žaisti žaidimo pasaulyje.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.