Kokių ir kiek mokytojų reikės šiam projektui?

Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Todėl būtent šių sričių pedagogai turi geriausias galimybes efektyviausiai pritaikyti simuliatorių savo pamokoms. Siekiant geriausių projekto rezultatų iš kiekvienos mokyklos reikia 5 mokytojų, kurie visus mokslo metus kaip papildoma mokymo priemonę naudotų mokomąjš simuliatorių.

Kadangi žaidimas yra simuliatorius jame daug ir verslo bei politikos elementų, todėl pedagogai dėstantys politologiją, verslą taip pat lengvai galėtų adaptuoti simuliatorių savo reikmėms.

Norint palengvinti Pedagogų darbą, projektas skiria ypatingą dėmesį mokymams bei pagalbai visais projekto klausimais:

  • Projekte dalyvaujantiems Pedagogams bus skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su sistema įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes. Šiuose mokymuose turės dalyvauti 5 mokytojais (siekiant geriausių projekto rezultatų, rekomenduojama, kad mokytojai būtų iš skirtingų sričių).

  • Patyčių prevencijos mokymų ciklas ir konferencija. Juose reikės 10 mokytojų.

  • Specialistų konsultacijos visus 2012/2013 mokslo metus visais projekto metu iškilusiais klausimais.

Reiktų pabrėžti, kad šis mokomasis simuliatorius yra papildoma inovatyvi priemonė, kurios tikslas padidinti mokinių mokymosi efektyvumą, sudominti juos. Kiekviena mokykla pati pasirenka kaip dažnai ir kokiu būdu norės taikyti simuliatorių.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.