Kokios veiklos numatomos projekte?

  • Mokomasis simuliatoriaus – žaidimo naudojimas. Tai pagrindinė projekte numatoma veikla. Kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai bus suteikta galimybė į savo pamokas integruoti simuliatorių ir net prisidėti prie jo tolimesnio kūrimo.

  • Mokytojų mokymai. Projekte dalyvaujantiems Pedagogams bus skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams.

  • Patyčių prevencijos mokymai ir patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Visus mokslo metus vyks praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje ugdymo mokymų ciklas, kuriuose dalyvaus mokytojai, mokiniai ir švietimo pagalbos darbuotojai. Per seminarų ciklą vyks teoriniai paskaitų ciklai pakaitomis su kūrybinėmis dirbtuvėmis, bus analizuojamos gerosios patyčių prevencijos patirtys, kuriami nauji problemų sprendimai. Visus mokslo metus veiks patyčių atvejo fiksavimo “karštoji linija”.

  • Patyčių prevencijos konferencija. Bus suorganizuota konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

  • Konsultacijos. Visus 2012/2013 mokslo metus projekto vykdytojai teiks nemokamas konsultacijas projekto dalyviams, kaip naudoti mokomąjį žaidžiamąjį simuliatorių ir kitais iškilusiais klausimais.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.