Kaip projektas gali padėti sumažinti patyčias mokykloje?

  • Mokomojo simuliatoriaus naudojimas. Žaidime yra integruotas patyčių modulis, kuris apima keliolika modelinių realaus gyvenimo patyčių situacijų. Žaidžiant kiekvieną iš situacijų žaidėjas turi galimybę užimti vis kitokią rolę – tai yra tapti tiek skriaudėju, tiek auka. Į žaidimą yra integruotas specialiai paruoštas mokomasis patyčių prevencijos turinys. Žaidimo patyčių modulis gali būti tobulinamas pačių mokinių, tėvų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų viso projekto metu.

  • Patyčių prevencijos mokymai ir patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Visus mokslo metus vyks praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje ugdymo mokymų ciklas, kuriuose dalyvaus mokytojai, mokiniai ir švietimo pagalbos darbuotojai. Per seminarų ciklą vyks teoriniai paskaitų ciklai pakaitomis su kūrybinėmis dirbtuvėmis, bus analizuojamos gerosios patyčių prevencijos patirtys, kuriami nauji problemų sprendimai, tobulinamas žaidimo patyčių modulis. Visus mokslo metus veiks patyčių atvejo fiksavimo “karštoji linija”.

  • Patyčių prevencijos konferencija. Bus suorganizuota konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.