Išsamesnis projekto pristatymas.

Gyvename technologijų amžiuje, todėl tradiciniai mokymo būdai nebėra tokie efektyvūs kaip kadaise. Atėjo laikas judėti pirmyn! Mes suteikiame Jums unikalų šansą tapti pirmosios inovatyvioms mokykloms Lietuvoje, kurios savo veikloje taiko šiuo metu moderniausią visame pasaulyje mokymosi priemonę – žaidimus – simuliatorius. Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius. Žaidimų pasitelkimas į mokymosi procesą sudaro galimybę net iki 300% padidinti mokymosi greitį ir veiksmingumą. Sužaidybinimas leidžia pasiekti mokinį ne tik intelektiniu lygmeniu, bet ir socialiai, emociškai, psichologiškai, taip daug efektyviau perduodant ir įtvirtinant žinias ir įgūdžius.

Labai greitai besivystantis pasaulis, emigracijos ir globalizacijos procesai, skatina ieškoti mokymo formų, kurios ne tik papildo mokymo procesą kokybišku mokomuoju turiniu, bet ir pritraukia bei išlaiko mokinio dėmesį. Pakeitus įprastai mokymosi procese dominuojantį nuobodų “kalimą” į smagų, mokinį dominantį procesą, net netiesiogiai perduodamos žinios įsisavinamos žymiai geriau ir atmintyje išlieka daug ilgiau. Nepatrauklūs mokymosi procesai, už mokyklos esantis didelis gyvenimo intensyvumas vilioja, tad norint pritraukti mokinio dėmesį reikia naudoti pačias inovatyviausias priemones – žaidimus

Mokomasis kompiuterinis žaidimas „Darnus miestas“ tai tikrovę simuliuojantis žaidimas, papildantis esamą 9-10 klasių mokinių meninio ir technologinio ugdymo mokymo programą. Į šį žaidimą taip pat integruojamas patyčių prevencijos modulis, kuris padės mokiniams spręsti psichologines ir socialines paauglių bendravimo problemas. Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Tuo pačiu žaidimu bus siekiama padėti mokiniams pasiruošti gyvenimui, lavinti jų emocinį intelektą, ugdyti loginį mąstymą, kūrybinius, socialinius žaidėjų įgūdžius. Žaidimas unikalus tuo, kad bus ir kompiuterinėje erdvėje ir realiame gyvenime – fizinis. Žaidime taip bus galimybė išmokti verslo kūrimo pagrindų ir net suprasti politinius procesus.

Žaidimas unikalus, nes daugelio žaidėjų režimas leidžia į jį įtraukti mokinius, mokytojus, tėvus, mokinių draugus. Tokiu būdu formuojamas stiprus emocinis ryšys tarp visų dalyvių ir žaidėjas dar labiau atsipalaiduoja. Projekte dalyvaus ir varžysis 10 Lietuvos miestų savivaldybių mokyklų bendruomenės. Kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos kolektyvas žaidime žaidžia kaip komanda, siekianti bendrų tikslų.

Projekto metu suteikiamas ir unikalus šansas išmokti žaidimo kūrimo pagrindų, mat kiekvienas galės prisidėti prie simuliatoriaus kūrimo ir plėtojimo – patiems kurti žaidimo pasaulį, scenarijus ar mokomąjį turinį. Tarp mokyklų panaudojant mokymosi platform sudarytas bendras patirties, mokymosi turinio apsikeitimo tinklas ir duomenų bazė .

Mokymo turinį ruošė švietimo pedagogai, psichologai ir savo srities specialistai. Video pamokas įrašė mokymosi procesa akseleruojantys išoriniai specialistai, muzikos ir kitų meno krypčių žvaigdžės bendruomenės nariai. Mokiniai turės progą pasirinkti mokytis tai, kas jiems įdomiausia.

Projekto metu taip pat vyks mokytojams skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams. Vyks praktinių įgūdžių įgijimo patyčių prevencijos srityje mokymų seminarų ciklas ir visus mokslo metus veiks patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Bus organizuojama patyčių prevencijos konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Pasižymėkite pastovią nuorodą.