Programuoti mokys vis jaunesnius moksleivius

Programavimas yra būtinas įgūdis 21a. – apie tai vis garsiau kalba ne tik informacinių technologijų specialistai, bet ir švietimo sektoriaus darbuotojai bei politikai. ES Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisaro Güntherio Oettingerio teigimu, po penkerių metų Europos Sąjungoje gali būti daugiau kaip 800 tūkst. laisvų darbo vietų, kurios bus neužpildytos vien dėl reikiamų skaitmeninių įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumo.

Programavimo populiarėjimo vėjai justi ir Lietuvoje. Sausio mėnesį įvykusio skaitmeninių
mokymų pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“ finalo metu švietimo ekspertai
vertino mokyklų parengtus skaitmeninių pokyčių projektus. Nugalėtoja tapusi
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija pasiūlė programavimo mokyti jau nuo pirmos
klasės.

„Vaikai su skaitmeninėmis technologijomis auga nuo mažų dienų. Mūsų užduotis – šį jų
domėjimąsi nukreipti mokymuisi, o ne laisvalaikio pramogoms. Keletą metų
kryptingai dirbame norėdami išmaniąsias technologijas ir interaktyvią aplinką
efektyviai išnaudoti ugdymui, loginio mąstymo ir kūrybiškumo lavinimui. Tad ir
programos „Samsung mokykla ateičiai“ finale pristatytas ir laimėjimą mūsų
progimnazijai atnešęs projektas buvo kelis metus trukusio darbo ir ieškojimų
rezultatas“, – pasakojo Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius
Zenonas Pošiūnas.

Progimnazijos komanda sukūrė skaitmeninių pokyčių savo mokyklai projektą, kurio esmė – nuo pirmos klasės įtraukti mokinius į programavimo mokymąsi, integruotą į įvairių
dalykų pamokas. Tokiu būdu siekiama lavinti vaikų loginio mąstymo ir
kūrybiškumo kompetencijas.

Rokiškiečių idėjos aktualumą patvirtina „Robotikos akademijos“ partneris Kristijonas
Vasiliauskas. „Mokyti vaikus programavimo nuo pirmos klasės yra privaloma, nors
aš siūlyčiau tai pradėti netgi anksčiau – nuo 4-5 metų amžiaus. Šiandien
mokyklose ugdoma tik viena pagrindinė kompetencija – gebėjimas įsiminti informaciją
ir atkartoti ją tinkamoj vietoj tinkamu laiku. Tuo tarpu programavimas –
algoritminio mąstymo, gebėjimo planuoti savo veiksmus daugybę žingsnių į priekį
vystymas, tai labai daug kompetencijų apimanti veikla“, – sakė K. Vasiliauskas.

Juozo Tūbelio progimnazijos vadovas Z. Pošiūnas pastebi, kad programavimo, kaip
ir užsienio kalbų, lengviau išmokti jaunesniame amžiuje. Naudodamiesi
programomis su vizualia programavimo kalba, net nemokantys skaityti vaikai gali
išmokti programavimo logikos ir pagrindų. Programavimas skatina mokinių
kūrybiškumą, jie ne tik naudojasi tuo, kas jau sukurta, bet ir patys tampa
kūrėjais.

„Robotikos akademijos“ partneris ir instruktorius K. Vasiliauskas programavimą lygina su
skaitymo ir rašymo gebėjimais. „Prieš 200 metų rašyti mokėjo tik aukštuomenė ir
dvasininkai. Kitiems žmonėms tai atrodė visiškai nereikalinga. Panašus požiūris
šiuo metu vyrauja ir programavimo atžvilgiu. Tačiau kasdienėje aplinkoje
atsiranda vis daugiau technologijų, kurios tampa vis labiau personalizuotos,
todėl mes privalome mokėti jas valdyti. Manau, jog po 20-30 metų mokėti
programuoti bus taip pat natūralu, kaip dabar skaityti ir rašyti“, – įsitikinęs
K. Vasiliauskas.

Kalbintų specialistų teigimu, programavimo pagrindų vaikus galėtų mokyti įvairių dalykų
mokytojai. Tiesa, Europos Komisijos duomenims, Lietuvos mokytojų
pasitikėjimas savo skaitmeniniais gebėjimais yra mažesnis nei Europos Sąjungos
vidurkis. Tai įvertinusi, bendrovė „Samsung Electronics Baltics“ inicijavo nemokamus skaitmeninių įgūdžių tobulinimo mokymus pedagogams „Samsung mokykla ateičiai“, kuriuos per dvejus metus baigė jau 160 pedagogų iš visos Lietuvos.

Prieš ir po mokymų atlikta programos dalyvių apklausa parodė, kad 75 proc. dalyvių
pradėjo dažnai naudoti informacines komunikacines technologijas (IKT) savo
profesiniame gyvenime. 88 proc. respondentų teigė, jog žymiai patobulino savo
skaitmeninius įgūdžius. Net 98 proc. dalyvių dalinosi išmoktomis pamokomis su
kolegomis, įgavo motyvacijos toliau tobulinti savo žinias ir surado naujų idėjų
kaip efektyviau išnaudoti IKT ugdant mokinius.

Šaltinis: http://www.mokyklaateiciai.lt/news/programuoti-mokys-vis-jaunesnius-moksleivius/

Įrašas paskelbtas temoje Uncategorized. Išsisaugokite pastovią nuorodą.