D.U.K.

Trumpas projekto pristatymas.

Projekto pristatymo filmukas: http://www.youtube.com/watch?v=Z4BJByf-aBc&feature=plcp

Projekto pristatymo prezentacija: http://prezi.com/ppc_uej6-mic/kompleksines-inovatyvios-mokymo-sistemos-sukurimas-ir-diegimas/  

Mokomasis kompiuterinis žaidimas „Darnus miestas“ tai tikrovę simuliuojantis žaidimas, papildantis esamą 9-10 klasių mokinių meninio ir technologinio ugdymo mokymo programą. Į šį žaidimą taip pat integruojamas patyčių prevencijos modulis, kuris padės mokiniams spręsti psichologines ir socialines paauglių bendravimo problemas. Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Tuo pačiu žaidimu bus siekiama padėti mokiniams pasiruošti gyvenimui, lavinti jų emocinį intelektą, ugdyti loginį mąstymą, kūrybinius, socialinius žaidėjų įgūdžius. Žaidimas unikalus tuo, kad bus ir kompiuterinėje erdvėje ir realiame gyvenime – fizinis.

Projekto metu taip pat vyks mokytojams skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams. Vyks praktinių įgūdžių įgijimo patyčių prevencijos srityje mokymų seminarų ciklas ir visus mokslo metus veiks patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Bus organizuojama patyčių prevencijos konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Išsamesnis projekto pristatymas.

Gyvename technologijų amžiuje, todėl tradiciniai mokymo būdai nebėra tokie efektyvūs kaip kadaise. Atėjo laikas judėti pirmyn! Mes suteikiame Jums unikalų šansą tapti pirmosios inovatyvioms mokykloms Lietuvoje, kurios savo veikloje taiko šiuo metu moderniausią visame pasaulyje mokymosi priemonę – žaidimus – simuliatorius. Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius. Žaidimų pasitelkimas į mokymosi procesą sudaro galimybę net iki 300% padidinti mokymosi greitį ir veiksmingumą. Sužaidybinimas leidžia pasiekti mokinį ne tik intelektiniu lygmeniu, bet ir socialiai, emociškai, psichologiškai, taip daug efektyviau perduodant ir įtvirtinant žinias ir įgūdžius.

Labai greitai besivystantis pasaulis, emigracijos ir globalizacijos procesai, skatina ieškoti mokymo formų, kurios ne tik papildo mokymo procesą kokybišku mokomuoju turiniu, bet ir pritraukia bei išlaiko mokinio dėmesį. Pakeitus įprastai mokymosi procese dominuojantį nuobodų “kalimą” į smagų, mokinį dominantį procesą, net netiesiogiai perduodamos žinios įsisavinamos žymiai geriau ir atmintyje išlieka daug ilgiau. Nepatrauklūs mokymosi procesai, už mokyklos esantis didelis gyvenimo intensyvumas vilioja, tad norint pritraukti mokinio dėmesį reikia naudoti pačias inovatyviausias priemones – žaidimus

Mokomasis kompiuterinis žaidimas „Darnus miestas“ tai tikrovę simuliuojantis žaidimas, papildantis esamą 9-10 klasių mokinių meninio ir technologinio ugdymo mokymo programą. Į šį žaidimą taip pat integruojamas patyčių prevencijos modulis, kuris padės mokiniams spręsti psichologines ir socialines paauglių bendravimo problemas. Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Tuo pačiu žaidimu bus siekiama padėti mokiniams pasiruošti gyvenimui, lavinti jų emocinį intelektą, ugdyti loginį mąstymą, kūrybinius, socialinius žaidėjų įgūdžius. Žaidimas unikalus tuo, kad bus ir kompiuterinėje erdvėje ir realiame gyvenime – fizinis. Žaidime taip bus galimybė išmokti verslo kūrimo pagrindų ir net suprasti politinius procesus.

Žaidimas unikalus, nes daugelio žaidėjų režimas leidžia į jį įtraukti mokinius, mokytojus, tėvus, mokinių draugus. Tokiu būdu formuojamas stiprus emocinis ryšys tarp visų dalyvių ir žaidėjas dar labiau atsipalaiduoja. Projekte dalyvaus ir varžysis 10 Lietuvos miestų savivaldybių mokyklų bendruomenės. Kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos kolektyvas žaidime žaidžia kaip komanda, siekianti bendrų tikslų.

Projekto metu suteikiamas ir unikalus šansas išmokti žaidimo kūrimo pagrindų, mat kiekvienas galės prisidėti prie simuliatoriaus kūrimo ir plėtojimo – patiems kurti žaidimo pasaulį, scenarijus ar mokomąjį turinį. Tarp mokyklų panaudojant mokymosi platform sudarytas bendras patirties, mokymosi turinio apsikeitimo tinklas ir duomenų bazė .

Mokymo turinį ruošė švietimo pedagogai, psichologai ir savo srities specialistai. Video pamokas įrašė mokymosi procesa akseleruojantys išoriniai specialistai, muzikos ir kitų meno krypčių žvaigdžės bendruomenės nariai. Mokiniai turės progą pasirinkti mokytis tai, kas jiems įdomiausia.

Projekto metu taip pat vyks mokytojams skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams. Vyks praktinių įgūdžių įgijimo patyčių prevencijos srityje mokymų seminarų ciklas ir visus mokslo metus veiks patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Bus organizuojama patyčių prevencijos konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Kokios veiklos numatomos projekte?

 • Mokomasis simuliatoriaus – žaidimo naudojimas. Tai pagrindinė projekte numatoma veikla. Kiekvienai projekte dalyvaujančiai mokyklai bus suteikta galimybė į savo pamokas integruoti simuliatorių ir net prisidėti prie jo tolimesnio kūrimo.

 • Mokytojų mokymai. Projekte dalyvaujantiems Pedagogams bus skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su simuliatoriumi įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes konkretiems mokykloms poreikiams.

 • Patyčių prevencijos mokymai ir patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Visus mokslo metus vyks praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje ugdymo mokymų ciklas, kuriuose dalyvaus mokytojai, mokiniai ir švietimo pagalbos darbuotojai. Per seminarų ciklą vyks teoriniai paskaitų ciklai pakaitomis su kūrybinėmis dirbtuvėmis, bus analizuojamos gerosios patyčių prevencijos patirtys, kuriami nauji problemų sprendimai. Visus mokslo metus veiks patyčių atvejo fiksavimo “karštoji linija”.

 • Patyčių prevencijos konferencija. Bus suorganizuota konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

 • Konsultacijos. Visus 2012/2013 mokslo metus projekto vykdytojai teiks nemokamas konsultacijas projekto dalyviams, kaip naudoti mokomąjį žaidžiamąjį simuliatorių ir kitais iškilusiais klausimais.

Kuo projektas yra naudingas mokyklai?

Gyvename technologijų amžiuje, todėl tradiciniai mokymo būdai nebėra tokie efektyvūs kaip kadaise. Atėjo laikas judėti pirmyn! Mes suteikiame Jums unikalų šansą tapti pirmosios inovatyvioms mokykloms Lietuvoje, kurios savo veikloje taiko šiuo metu moderniausią visame pasaulyje mokymosi priemonę – žaidimus – simuliatorius.

Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius. Žaidimų pasitelkimas į mokymosi procesą sudaro galimybę net iki 300% padidinti mokymosi greitį ir veiksmingumą. Tai galima paaiškinti tuo, kad žaidimo metu žaidėjai yra atsipalaidavę, ramūs, jiems patiems to nejaučiant ir tiesiog maloniai žaidžiant yra įgijamos žinios, įgūdžiai ir net skatinamas kūrybiškumas. Netiesiogiai perduodamos žinios įsisavinamos žymiai geriau ir atmintyje išlieka daug ilgiau. Į žaidimą integruoti papildomi veiksniai dar labiau padidina efektyvaus ir patrauklaus mokymosi rezultatus.

Nauda mokytojams:

 • Profesinis tobulėjimas ir susipažinimas su technologijomis

 • Savirealizacija.

 • Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius, o tai palengvins mokytojų darbą.

 • Žaidimo pasitelkimas padidina mokymosi efektyvumą iki 300%.

 • Atnaujinti užsiėmimai ir žaidimas pritrauks mokinių dėmesį ir padidins jų motyvaciją mokytis ne tik pamokų metu, bet ir namie.

 • Galimybė keistis rolėmis su mokiniais.

 • Sudaromas bendras patirties, mokymosi turinio apsikeitimo tinklas ir duomenų bazė tarp mokyklų.

 • Į žaidimą integruota distancinių mokymų sistema.

 • Virtualaus žaidimo dalis veiklų perkeliama į realią fizinę erdvę.

 • Specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su sistema įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes.

 • Projekto metu vykdomi specialūs patyčių prevencijos mokymai, konferencija ir patyčių modulis užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.

Nauda mokiniams:.

 • Siūlomas netradicinis mokymosi būdas - pasitelkiamas žaidimas.

 • Žaidimo pasitelkimas padidina mokymosi efektyvumą iki 300%.

 • Galimybė pasirinkti mokytis, tai, kas įdomu. Kai kurias pamokas yra įrašę muzikos ir meno srities žvaigždės.

 • Mokymosi procesas tampa maloniu.

 • Galimybė keistis rolėmis su mokytojais ir patiems kurti mokymosi turinį siūlant įdomias temas.

 • Žaidimo pasaulyje galima mokytis su draugais ir šeimos nariais.

 • Projekto metu vykdomi specialūs patyčių prevencijos mokymai, konferencija ir patyčių modulis užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.

 • Virtualaus žaidimo dalis veiklų perkeliama į realią fizinę erdvę.

 • Į žaidimą integruota distancinių mokymų sistema.

 • Simuliatoriuje yra eilė mokomųjų smagių mini-žaidimų (muzikos, dailės, verslo modeliavimo ir kt.)

 • Profiliavimo sistema leidžia nustatyti savo žinių lygį ir rekomenduoja, ką jums dar vertėtų pasimokyti.

 • Galimybė išmokti žaidimų kūrimo pagrindų ir patiems prisidėti prie žaidimo pasaulio kūrimo.

Nauda tėvams:

 • Galimybė dalyvauti savo vaikų mokymosi procese.

 • Tai unikalus šansas prisidėti prie mokymosi proceso kūrimo ir užtikrinti, kad vaikai išmoks tai, kas svarbu ir naudinga.

 • Pasitelkiant realaus laiko konferencijas, tėvams suteikiama proga patiems vesti pamokas tu dalykų, kuriuos išmano.

 • Į žaidimą integruota distancinių mokymų sistema.

 • Projekto metu vykdomi specialūs patyčių prevencijos mokymai, konferencija ir patyčių modulis užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.

Kiek laiko bus vykdomas projektas?

Projektas bus vykdomas visus 2012/2013 mokslo metus. Visą tą laiką bus teikiamos konsultacijos mokykloms, kad šios kuo efektyviau galėtų pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis. Mokomasis simuliatorius yra papildoma mokymo priemonė, todėl mokyklos po projekto pabaigos turės galimybę pratęsti simuliatoriaus naudojimą.

Kokios naujos inovatyvios mokymosi priemonės bus naudojamos šiame projekte?

Pati inovatyviausia priemonė – tai mokomasis žaidimas-simuliatorius, kuris savyje talpina dar daugybę naudingų interaktyvių mokymosi įrankių. Tai yra realaus laiko konferencijos, mini žaidimai, žaidimo erdvės kūrimas, dialogų ir scenarijų kūrimas, distancinių mokymų sistemos formavimas, mokinio kompetencijų profiliavimo sistema, verslo modeliavimo žaidimas.

Kiek šis projektas kainuos mokyklai?

Dalyvavimas yra nemokamas. Šis projektas mokykloms suteikia unikalią galimybę išmėginti naują mokymosi metodą. Mokomasis simuliatorius yra papildoma mokymo priemonė. Mokytojai nemokamai bus apmokomi naudotis šiuo įrankiu. Kaip šis simuliatorius – žaidimas bus naudojamas mokyklose priklausys tik nuo mokyklos poreikių.

Koks bus mokytojų indėlis į ši projektą? Ką turės daryti mokytojas?

Šis simuliatorius tai yra mokymo organizavimo inovacija. Mokytojas tarp tipiškai naudojamų mokymo priemonių turės galimybę į savo pamokas kartais integruoti ir mokomąjį simuliatorių (kuris apima realaus laiko konferencijas, mini-žaidimus, distancinius mokymus ir kt.).

Prieš pradedant naudoti simuliatorių pamokose, projekto dalyviams – mokytojams bus suorganizuoti mokymai, per kurias jie gaus visas žinias apie simuliatoriaus panaudojimą, informaciją, kaip sukurti sužaidybintą pamoką, kurioje būtų integruotas mokomasis turinys ir visi žaidimo elementai. Kokiu būdu ir kaip dažnai bus simuliatorius naudojamas pamokose jau yra paties mokytojo sprendimas.

Nors simuliatoriuje jau yra patalpinta daug mokomojo turinio, bet rekomenduojama, kad mokytojas jį atnaujintų, pridėtų naujų dalykų, skatintų mokinius dalyvauti naujo mokomojo turinio kūrime.

Mokytojas iš esmės gali užimti kelias roles žaidimo metu:

  1. Kurti naują mokymosi programą ir/ar pamokas pasitelkus žaidimą ir jo kūrimo įrankius. Taip būtų užtikrinamas mokomojo turinio atnaujinimas.

  2. Leisti mokiniams patiems kurti naujas pamokas pasitelkus simuliatorių, o pačiam moderuoti šį procesą.

  3. Būti pamokos moderatoriumi ir tiesiog leisti mokiniams žaisti žaidimo pasaulyje.

Koks vaidmuo teks mokyklos administracijai?

Mokyklos administracija turėtų suderinti, jog visi mokytojai (jiems sutikus) dalyvaus apmokymuose ir mokomąjį žaidybinį simuliatorių “Darnus miestas” naudos mokymo tikslais.

Mokyklos administracija turėtų sukurti palankias sąlygas projekto dalyviams (mokytojams, mokiniams) dalyvauti projekto veiklose, tiek pritaikant mokomąjį simuliatorių, tiek sudarant sąlygas dalyvauti visiems patyčių prevencijos ir kitų mokymų cikluose.

Taip pat mokyklos administracija turėtų paskirti nuo savo mokyklos projekto koordinatorių, kuris tiesiogiai bendradarbiaus su projekto vykdytojais, padės surinkti mokymų dalyvius į seminarų ciklus.

Projekto specialistai atvyks į mokyklas vesti mokymų, todėl mokyklos administracija turėtų pasirūpinti mokymų vieta – išskirti laisvą auditoriją.

Kokias veiklas projektas siūlo mokiniams?

Mokiniai yra patys svarbiausi šio projekto dalyviai. Tradiciniai mokymosi metodai nebėra tokie efektyvūs kaip kadaise, atsiranda vis daugiau naujovių, kurias lengvai galima pritaikyti ir mokymosi procese. Šiais laikais įmanoma suderinti pramogas su mokymosi procesu žaidimo pasaulyje.

Mokiniams siūloma išbandyti simuliatorių kaip papildomą mokymo priemonę – žaidžiant jame smagiai mokytis.

 • Galimybė keistis rolėmis su mokytojais ir ne tik siūlyti mokymo temas, bet ir patiems kurti mokomąjį turinį.

 • Unikali galimybė išmokti žaidimo kūrimo pagrindų ir patiems prisidėti prie žaidimo pasaulio kūrimo.

 • Kvietimas dalyvauti patyčių prevencijos seminaruose, kurie irgi bus netradiciniai, sužaidybinti!

Daugiau apie mokinio veiklas skaitykite skyrelyje Kuo projektas yra naudingas mokyklai? Nauda mokiniams.

Kokių ir kiek mokytojų reikės šiam projektui?

Mokomasis žaidimas suteiks mokiniams žinių gamtos/ekologijos, dailės, muzikos, patyčių prevencijos ir technologijų srityse jiems žaidžiant virtualioje erdvėje. Todėl būtent šių sričių pedagogai turi geriausias galimybes efektyviausiai pritaikyti simuliatorių savo pamokoms. Siekiant geriausių projekto rezultatų iš kiekvienos mokyklos reikia 5 mokytojų, kurie visus mokslo metus kaip papildoma mokymo priemonę naudotų mokomąjš simuliatorių.

Kadangi žaidimas yra simuliatorius jame daug ir verslo bei politikos elementų, todėl pedagogai dėstantys politologiją, verslą taip pat lengvai galėtų adaptuoti simuliatorių savo reikmėms.

Norint palengvinti Pedagogų darbą, projektas skiria ypatingą dėmesį mokymams bei pagalbai visais projekto klausimais:

 • Projekte dalyvaujantiems Pedagogams bus skirti specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su sistema įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes. Šiuose mokymuose turės dalyvauti 5 mokytojais (siekiant geriausių projekto rezultatų, rekomenduojama, kad mokytojai būtų iš skirtingų sričių).

 • Patyčių prevencijos mokymų ciklas ir konferencija. Juose reikės 10 mokytojų.

 • Specialistų konsultacijos visus 2012/2013 mokslo metus visais projekto metu iškilusiais klausimais.

Reiktų pabrėžti, kad šis mokomasis simuliatorius yra papildoma inovatyvi priemonė, kurios tikslas padidinti mokinių mokymosi efektyvumą, sudominti juos. Kiekviena mokykla pati pasirenka kaip dažnai ir kokiu būdu norės taikyti simuliatorių.

Kodėl projekte turi dalyvauti tėvai ir kokia jų rolė?

Šio projekto vizija – į mokymosi procesą turi būti įtraukti ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, mokytojai, meno srities ir muzikos žvaigždės, mokinių draugai. Kiekvienas iš jų turi būti kaip lygiaverčiai partneriai ir turėti galimybę keistis rolėmis. Tokiu būdu padidėja mokymosi proceso efektyvumas. Mokinys jaučiasi emociškai saugus, ramus mokomojo žaidimo metu. Kiekvienas iš dalyvių panaudojant savo kompetencijas gali tobulinti žaidimą.

Kiekviena mokykla turėtų paskirti 30 tėvų, kurie visus 2012/2013 mokslo metus dalyvauti projekte.

Tėvai kartu su vaikais turi šansą žaisti mokomajame simuliatoriuje, atlikti užduotis bendrai su savo vaikais. Taip pat tėvai gali prisidėti prie mokojomajo turinio kūrimo. Pasitelkiant realaus laiko konferencijas, tėvai gali vesti pamokas iš savo darbų mokiniams.

Kaip projektas gali padėti sumažinti patyčias mokykloje?

 • Mokomojo simuliatoriaus naudojimas. Žaidime yra integruotas patyčių modulis, kuris apima keliolika modelinių realaus gyvenimo patyčių situacijų. Žaidžiant kiekvieną iš situacijų žaidėjas turi galimybę užimti vis kitokią rolę – tai yra tapti tiek skriaudėju, tiek auka. Į žaidimą yra integruotas specialiai paruoštas mokomasis patyčių prevencijos turinys. Žaidimo patyčių modulis gali būti tobulinamas pačių mokinių, tėvų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų viso projekto metu.

 • Patyčių prevencijos mokymai ir patyčių fiksavimo “karštoji linija”. Visus mokslo metus vyks praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje ugdymo mokymų ciklas, kuriuose dalyvaus mokytojai, mokiniai ir švietimo pagalbos darbuotojai. Per seminarų ciklą vyks teoriniai paskaitų ciklai pakaitomis su kūrybinėmis dirbtuvėmis, bus analizuojamos gerosios patyčių prevencijos patirtys, kuriami nauji problemų sprendimai, tobulinamas žaidimo patyčių modulis. Visus mokslo metus veiks patyčių atvejo fiksavimo “karštoji linija”.

 • Patyčių prevencijos konferencija. Bus suorganizuota konferencija Lietuvos mokyklos švietimo pagalbos darbuotojams, mokiniams ir tėvams, per kurią vyks patyčių prevencijos metodikų ir priemonių perdavimas.

Kur vyks projekto metu numatyti mokymai?

Projekto specialistai ir mokymų lektoriai atvyks tieisiai pas Jus į mokyklą, tad visi projekto metu numatyti mokymai vyks Jūsų mokykloje. Konkrečios mokymų vietos, auditorijos bus derinamos su mokyklos administracija.

Patyčių prevencijos konferencija bus organizuojama Vilniuje, tačiau atvykimas į ją bus nemokamas projekto dalyviams.

Kiek laiko truks mokymai?

Mokytojų mokymai vyks truks 7,5 valandos. Šį laiką suderinsime su jumis asmeniškai ir parinksime Jums tinkamiausią laiką. Idealiausiu atveju, šie mokymai galėtų įvykti per vieną dieną, bet jei taip padaryti nepavyktų galima organizuoti dviejų dienų apmokymus.

Patyčių mokymų ciklas susideda iš dešimties skirtingos tematikos seminarų, kurie vyks visus 2012/2013 mokslo metus. Projekto dalyviams sudalyvauti visuose iš jų nėra būtina, tačiau kadangi siekiama padidinti vykdomų patyčių prevencijos programų efektyvumą, tikimasi, kad dalyviai vis tik lankys didžiąją seminarų dalį. Konkretūs seminarų laikai bus derinami su mokyklos administracija.

Kokie programinės įrangos reikalavimai?

Naujausia naršyklės versija (Firefox arba Chrome). Taip pat naujausios Flash plugin, Directx versijos, garso bei vaizdo įrenginių tvarkyklės atnaujinimai.

Kiek reikės kompiuterių?

Kompiuterių skaičius priklauso nuo mokyklos vizijos, kaip ji dažnai ir kokiam skaičiui mokinių nori taikyti mokomąjį simuliatorių. Tad kompiuterių skaičius gali labai varijuoti nuo mokyklos galimybių.

Geriausi mokymosi rezultatai būtų pasiekti,jei kiekvienas mokinys turėtų galimybę per pamoką dirbti su kompiuteriu.

Kita vertus, užtenka ir bent vieno kompiuterio klasėje. Prie šio kompiuterio prijungtume projektorių ir visi galėtų dalyvauti mokomajame procese. Vėliau grįžę namo, nukeliavę į interneto kavinę ar skaityklą, mokiniai galėtų pratęsti mokymosi žaidime procesą.

Kokie turėtų būti kompiuterių specifikacinai duomenys?

Procesorius: Intel Core 2 Quad Processor Q8400, AMD Athlon 64X2 dual core 4000+ Operatyvioji atmintis: 2Gb Vaizdo plokštė: Geforce 9500 GT 1Gb, Intel 3000HD (su 4Gb operatyviaja atmintimi) Kiekvieno kompiuterio komplektacija spefinė, todėl norint išnaudoti visus pateikiamus naudoti įrankius kompiuteris nebūtinai turi atitikti šiuos parametrus.

Kokie objektai bus naudojami žaidime „Darnus miestas“?

Visus objektus suskirstitus į kategorijas rasite paspaudę nuorodą.

Kokie veikėjai bus naudojami „Darnus miestas“ žaidime?

Visus žaidėjų tipus galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.

Parašykite komentarą